Soki z klasą

Menu
Materiały dydaktyczne dla klas I-III szkół podstawowych - do pobrania po zalogowaniu.

Administratorem danych osobowych podanych w związku z uczestnictwem w programie „Soki z klasą” oraz zawartych w zamówieniu usługi „Newsletter Soki z klasą” jest Tetra Pak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w programie oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Logowanie

Rejestracja
Imię i nazwisko
Poprawny adres e-mail
Nazwa szkoły:

dokładny adres szkoły:
Dokałdny adres: ulica, nr domu
Kod pocztowy w formacie:00-000
Miejscowość

Pola wymagane